Kolektory słoneczne

 

Kolektory słoneczne potocznie nazywane „solarami” to elementy instalacji, pozwalające na przekształcenie energii promieniowania słonecznego w energię cieplną, z wykorzystaniem czynnika pośredniczącego w wymianie ciepła (powietrze lub ciecz). Kolektory wykorzystuje się do m.in.:

 • podgrzewania wody użytkowej (pokrycie ok. 60 % rocznego zapotrzebowania na CWU) lub basenowej,
 • wspomaganie centralnego ogrzewania.

 

Korzyści z założenia kolektorów słonecznych:

 • obniżenie kosztów użytkowania CWU,
 • zwiększenie ochrony środowiska i podwyższenie wartości nieruchomości,
 • zredukowanie do minimum ryzyka braku dostaw ciepłej wody.

Kolektory słoneczne można montować:

 • na dachach budynków (pochyłych lub płaskich),
 • na fasadach,
 • na różnych konstrukcjach wolnostojących,
 • na terenie posesji (z wykorzystaniem zestawów mocujących).

Najlepsze efekty uzyskuje się przy montażu kolektorów w kierunku południowym z tolerancją  z zachowaniem nachylenia.

Podział kolektorów słonecznych

Dostępnych jest wiele kolektorów słonecznych, mających różne zastosowanie i budowę. Decydując się na zakup kolektora słonecznego należy dobrać jego właściwy rodzaj. Kolektory słoneczne dzielimy ze względu na:

- Zasadę działania:

 • kolektory skupiające,
 • kolektory płaskie.

-. Czynnik roboczy

1. Cieczowe:

 • płaskie
 • rurowe próżniowe
 • elastyczne z tworzyw sztucznych
 • magazynujące

2. Powietrzne:

 • z absorberami płaskimi
 • z absorberami o powierzchni porowatej
 • z absorberami o powierzchni rozwiniętej
 • nadciśnieniowe.

 

Wydajność kolektorów słonecznych

Wydajność kolektorów słonecznych zależy od chwilowego nasłonecznienia i należy pamiętać, że urządzenia nie są w stanie wykorzystać całej energii słonecznej, zatem musimy wziąć pod uwagę tzw. straty ciepła do otoczeni. Przykładowo jeśli kolektor będzie miał sprawność optyczną równą 79,4%, a nasłonecznienie wynosi 1000 W/m2 to osiągnie maksymalną moc cieplną 794  W/m2 absorbera.

 

wytwarzana energia z kolektorów słonecznych